Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje dne 19.3.2019

Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje města Litoměřice

 

konané dne 19.3. 2019 od 13 hodin

Přítomni:

  •  Václav Sedlák
  •  Ing. Eva Břeňová
  •  Lukas Wünsch
  •  Ing. Venuše Brunclíková

Omluven:

  • Tomáš Sarnovský

Jednání řídil: Ing. Eva Břeňová

 

Program:

 

1) Příprava dubového vydání Radničního zpravodaje

  •  Komentáře zastupitelů: Ačkoliv byli osloveni všichni zástupci subjektů zastoupených v zastupitelstvu, dorazily jen dva příspěvky – od radního Filipa Hrbka (ODS) a zastupitele Tomáše Sarnovského (ANO) – bez připomínek. Člen redakční rady Lukas Wünsch ještě připraví nepolitický komentář na téma MHD.
  •  Členové rady byli seznámeni s novinkou v RZ, o jejíž vytvoření požádal radní města MUDr. Petr Kubec. Představovat bude náplň práce komisí města, jako první přispějí Petr Kubec (ODS) a Petr Hošek (Severočeši)
  •  Eva Břeňová seznámila členy rady s dalším obsahem připravovaného vydání s tím, že větší prostor bude věnován regeneraci pokratického sídliště, novinkám souvisejícími s odborem životního prostředí, jarním úklidem města apod.

 

2) Mimořádné vydání zpravodaje k výročí 800 let města

  •  Členové rady byli seznámeni s postupem příprav na vydání speciálního čísla k výročí, jehož vydání je plánováno na měsíc květen. Dále byli informováni o skutečnosti, že koordinátorka oslav vede nově seznam všech akcí, které se budou ve městě během roku konat. Cílem je dosáhnout stavu, aby se akce co nejméně překrývaly. Kalendář bude postupně zveřejňován ve zpravodaji.

 

Termín příštího jednání: 30. dubna ve 13 hodin

Se zápisem souhlasí: Václav Sedlák, Eva Břeňová, Lukas Wünsch, Venuše Brunclíková

 

 

 

 Přílohy:
Zápis ke stažení (.pdf)

NAHORU