Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje dne 17.1.2019

 

Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje města Litoměřice

 

konané dne 17.1. 2019 od 13 hodin

Přítomni:

 • Tomáš Sarnovský
 • Václav Sedlák
 • Ing. Eva Břeňová
 • Lukas Wünsch
 • Ing. Venuše Brunclíková

Jednání řídil: Ing. Eva Břeňová

 

Program:

 

1. Přivítání přítomných na první schůzce redakční rady v novém složení

 

 • Místostarosta Lukas Wünsch
 • Zastupitel Tomáš Sarnovský
 • Vedoucí odboru územního rozvoje Venuše Brunclíková
 • Václav Sedlák
 • Vedoucí odboru OKMaCR Eva Břeňová

   

Členové redakční rady se shodli, že jednání budou probíhat jednou za dva měsíce, vždy před vydání Radničního zpravodaje. V případě nenadále potřeby se jednání uskuteční i v dalším měsíci.

 

 

2. Komentáře zastupitelů - prostor všem subjektům zastoupeným v zastupitelstvu v každém vydání

 

Počet subjektů zastoupených v zastupitelstvu klesl v tomto volebním období z původních devíti na současných šest. Členové redakční rady souhlasili s návrhem šéfredaktorky zpravodaje, aby byl s ohledem na tento fakt prostor pro komentář nabídnut vždy každému subjektu v zastupitelstvu, a to při zachování maximálního rozsahu příspěvku (tedy max. 2000 znaků ve wordu). Členové RR návrh přijali jednomyslně.

 

 

3. Příprava dalšího vydání Radničního zpravodaje, který vyjde 6. února

 

 • Všechny politické strany zastupitelstva města byly vyzvány k zaslání vlastního příspěvku. Z oslovených poslali svůj příspěvek tři, avizovaný čtvrtý (zastupitelky L. Simerské) bude zaslán k odsouhlasení dodatečně. Doručené texty schválila rada bez připomínek.

 

 •  RR se seznámila s obsahem připravovaného vydání. Větší prostor bude věnován vánočním trhům, k otištění je připraven rozhovor s ředitelkou litoměřického gymnázia, zastoupeny budou zprávy z jednání zastupitelstva a hlavně rozpočet města na letošní rok.

 

 •  Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu připravuje mimořádné vydání RZ – speciál vydaný u příležitosti oslav 800 let města. Termín vydání je plánován na přelom dubna a května. Na základě návrhu místostarosty Wünsche bude zváženo použití kvalitnějšího papíru. Grafika bude v souladu s vizuálem oslav. Distribuce proběhne vlastními silami. Lukas Wünsch navrhuje věnovat se podrobněji posledním 50 letům, Tomáš Sarnovský navrhuje neopomenout vliv Němců na Litoměřice a vyjádřil ochotu zapojit se do tvorby společně se zastupitelem Adámkem, který pracuje v litoměřickém archivu. Eva Břeňová vytvoří strukturu stránek. Na začátku února proběhne na toto téma mimořádná schůzka redakční rady včetně přizvaných odborníků, termín bude upřesněn. 

 

Termín příštího jednání: 19. března ve 13 hodin

Se zápisem souhlasí: Tomáš Sarnovský, Václav Sedlák, Eva Břeňová, Lukas Wünsch, Venuše Brunclíková

 

 Přílohy:
 Zápis ke stažení (.pdf)

NAHORU