Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje dne 13.9.2018

Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje města Litoměřice

 

konané dne 13.9. 2018 od 13 hodin

 

Přítomni:

  • Tomáš Sarnovský
  • Václav Sedlák
  • Ing. Eva Břeňová
  • Omluven: Ing. Venuše Brunclíková, Ing. Pavel Grund

Jednání řídil: Ing. Eva Břeňová

 

Program:

  • Příprava dalšího vydání Radničního zpravodaje, který vyjde 27. září

               1) Prostor pro subjekty kandidující do zastupitelstva

Celkem 9 subjektů kandidujících do zastupitelstva využilo nabídky redakční rady na zaslání příspěvku do Radničního zpravodaje, ve kterém informují, jak si představují další rozvoj města. Platbu všichni uhradili.

2) Obsah vydání

Členové rady byli seznámeni s dalšími články zpravodajského charakteru, které jsou do srpnového vydání připraveny. Více prostoru tentokráte bude s ohledem na právě zahájený školní rok věnováno oblasti školství a také úložišti Richard, kde se konal Den otevřených dveří, který se těšil mimořádnému zájmu veřejnosti.

Šéfredaktorka informovala o příspěvku Lenky Simerské, který má politický podtext, nicméně zmiňuje akci pořádanou na podporu žen v politice – tedy téma aktuální. Všichni přítomní členové redakční rady souhlasili se zveřejněním.

  • Diskuse

 

Termín příštího jednání: nebyl stanoven  

 

  • Se zápisem souhlasí:  Tomáš Sarnovský, Václav Sedlák, Eva Břeňová
Přílohy:
Zápis ke stažení (.pdf)

NAHORU