Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje dne 14.6.2018

Zápis z jednání redakční rady při Radě města Litoměřice

 

konané dne 14. 6. 2018 od 13 hodin

Přítomni:

  • Tomáš Sarnovský
  • Ing. Venuše Brunclíková
  • Ing. Eva Břeňová
  • Václav Sedlák
  • Omluven: Ing. Pavel Grund

Jednání řídil: Ing. Eva Břeňová

Program:

  • Hodnocení posledního vydání Radničního zpravodaje, které vyšlo 30. května

       - bez připomínek členů redakční rady

  • DISKUSE

 

Termín příštího jednání: 16. 7. 2018 od 13 hodin

  • Se zápisem souhlasí: T. Sarnovsky, V. Brunclikova, V. Sedlák
Přílohy:
Zápis ke stažení (.pdf)

NAHORU