Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje dne 15.3.2018

Zápis z jednání redakční rady při Radě města Litoměřice

konané dne 15. 3. 2018 od 13 hodin

Přítomni:

  • Tomáš Sarnovský
  • Ing. Pavel Grund
  • Ing. Eva Břeňová
  • Václav Sedlák

Omluvena: Ing. Venuše Brunclíková

Jednání řídil: Ing. Eva Břeňová

Program:

1) Příprava dubnového vydání Radničního zpravodaje
  1. Komentáře zastupitelů
    Na stranu určenou komentářům zastupitelů dorazily tři příspěvky – ANO 2011, KDU-ČSL a Severočechů (ODS příspěvek nedostala, byť byla oslovena). V případě příspěvku Severočechů se redakční rada na návrh Tomáše Sarnovského dohodla, že autora požádá o úpravu textu tak, aby nešlo pouze o předvolební agitaci. Nový text bude členům redakční rady ještě předložen ke schválení. Primárně je totiž cílem strany určené komentářům zastupitelů prezentovat názory zastupitelů k problémům města. V té souvislosti Eva Břeňové požádala členy redakční rady, aby na příštím jednání přednesli své návrhy, jak ve zpravodaji postupovat v předvolební době: zda připravit předvolební speciál, v jakém rozsahu a kterým subjektům umožnit přístup s předvolebními materiály apod.
  2. Šéfredaktorka zpravodaje informovala členy redakční rady o tom, že v dubnovém vydání bude mimořádně věnována dvoustrana problematice Palachovy ulice, kde budou zveřejněny kritické postoje zastupitele a rezidentů zastupovaných zastupitelem Petrem Kubcem a zároveň komentáře odpovědných pracovníků. Informovala také o tom, že prostor bude věnován petici v Masarykově ulici a problematice nemocnice.
  3. Dále byli členové rady seznámeni s dalšími články zpravodajského charakteru, které jsou do dubnového vydání připraveny.

2) Diskuse

Termín příštího jednání: 16. 4. 2018 od 13 hodin

Se zápisem souhlasí: Tomáš Sarnovský, Ing. Pavel Grund, Ing. Eva Břeňová, Václav Sedlák

Příloha:

Zápis ke stažení (.pdf)

NAHORU