Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje dne 19.12.2017

Zápis z jednání redakční rady při Radě města Litoměřice

konané dne 19. 12. 2017 od 13 hodin

Přítomni:

  • Tomáš Sarnovský
  • Ing. Venuše Brunclíková
  • Ing. Eva Břeňová
  • Václav Sedlák

Omluveni: Ing. Pavel Grund

Jednání řídil: Ing. Eva Břeňová

Program:

1) Prosincové vydání Radničního zpravodaje
  1. Členové redakční rady neměli k vydání připomínek
  2. Na stranu komentářů (str. 6) byly osloveny všechny subjekty zastoupené v zastupitelstvu s nabídkou možnosti okomentovat v příspěvku rok 2017 z pohledu zastupitele města. Prostor nevyužily: ČSSD, KSČM a Sport a zdravím. Za Severočechy dodala příspěvek Máša Hervertová, starostka zastupitelstva mladých.
2) Nedostatky v doručování

Eva Břeňová informovala členy rady, že se násobí stížnosti na nedoručení Radničního zpravodaje obyvatelům města. Oslovila proto prostřednictvím SMS zprávy a mailu cca šest desítek lidí a zhruba od poloviny z nich dostala zpětnou vazbu o tom, že zpravodaj opravdu nedorazil. Připravuje proto dopis jménem starosty města pro vedení tiskárny Samab, která má s Českou poštou smlouvu o distribuci, s žádostí o nápravu stavu.

3) Soudy město versus ANO (Radniční zpravodaj)

Tomáš Sarnovský uvedl, že vede se starostou města jednání o ukončení soudních sporů týkajících se Radničního zpravodaje, a to prostřednictvím uzavření vzájemného smíru.

2) Diskuse

Termín příštího jednání: úterý 16. ledna 2018 od 13 hodin
Se zápisem souhlasí: Venuše Brunclíková, Václav Sedlák, Pavel Grund, Tomáš Sarnovský

Příloha:

Zápis ke stažení (.pdf)

NAHORU