Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje dne 18.9.2017

Zápis z jednání redakční rady při Radě města Litoměřice

konané dne 18. 9. 2017 od 13 hodin

Přítomni:

  • Ing. Pavel Grund
  • Tomáš Sarnovský
  • Ing. Venuše Brunclíková
  • Ing. Eva Břeňová
  • Václav Sedlák

Jednání řídil: Ing. Eva Břeňová

Program:

1) Zářijové vydání Radničního zpravodaje

Komentáře zastupitelů: osloveni byli k zaslání příspěvků na stránku 6 určenou komentářům zastupitelů zástupci ANO 2011, ODS, ČSSD, KDU-ČSL. Za ANO příspěvek dodal Ing. Urbánek a MUDr. Štěrba, za KDU-ČSL Jiří Landa a za ODS Mgr. Krejza. Ing. Grund za ČSSD konstatoval, že strana prostor nevyužije. K zaslaným komentářům neměli členové redakční rady připomínky. Ing. Brunclíková pouze konstatovala, že příspěvek zastupitele Landy bere jako zajímavý podnět, s nímž jako vedoucí odboru hodlá dále pracovat.

Šéfredaktorka dále členy redakční rady informovala o chystaném obsahu vydání – závěry z posledního jednání zastupitelstva města, rekonstrukce tržnice, průběh rekonstrukce Palachovy ulice, pokračující revitalizace pokratického sídliště apod.

2) Diskuse

Termín příštího jednání: pondělí 16. října 2017 od 13 hodin
Zapsala: Ing. Eva Břeňová

Se zápisem souhlasí: Tomáš Sarnovský, Venuše Brunclíková, Václav Sedlák, Pavel Grund

Příloha:

Zápis ke stažení (.pdf)

NAHORU