Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje dne 21.8.2017

Zápis z jednání redakční rady při Radě města Litoměřice

konané dne 21. 8. 2017 od 13 hodin

Přítomni:

  • Tomáš Sarnovský
  • Ing. Eva Břeňová
  • Václav Sedlák

Omluveni:

  • Ing. Pavel Grund (dovolená)
  • Ing. Venuše Brunclíková (pracovní jednání)

Jednání řídil: Ing. Eva Břeňová

Program:

1) Příprava zářijového vydání Radničního zpravodaje

Redakční rada se seznámila s přehledem témat chystaných do zářijového vydání Radničního zpravodaje – závěry jednání městského zastupitelstva, průběh rekonstrukce Palachovy ulice, opravy komunikací, zakončení Litoměřického kulturního léta apod.

2) Diskuse

Termín příštího jednání: pondělí 18. září 2017 od 13 hodin
Zapsala: Ing. Eva Břeňová

Příloha:

Zápis ke stažení (.pdf)

NAHORU