Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje dne 17.7.2017

Zápis z jednání redakční rady při Radě města Litoměřice

konané dne 17. 7. 2017 od 13 hodin

Přítomni:

  • Ing. Pavel Grund
  • Tomáš Sarnovský
  • Ing. Venuše Brunclíková
  • Ing. Eva Břeňová
  • Václav Sedlák

Jednání řídil: Ing. Eva Břeňová

Program:

1) Zrušení červnového jednání redakční rady

V úvodu jednání Eva Břeňová vysvětlila kolegům, že mimořádné pracovní zaneprázdnění bylo důvodem zrušení červnového jednání redakční rady.

2) Zhodnocení červnového vydání Radničního zpravodaje

Členové redakční rady neměli připomínky k červnovému vydání Radničního zpravodaje, s výjimkou strany 6 věnované komentářům zastupitelů. Šéfredaktorka se omluvila za záměnu článku radního Martina Hrdiny (TOP09) s článkem zastupitele Petra Urbánka (ANO 2011). Informovala, že po dohodě s Martinem Hrdinou vyjde v srpnovém vydání omluva radnímu Hrdinovi a zároveň bude zveřejněn článek správného znění.

3) Příprava srpnového vydání Radničního zpravodaje

Redakční rada se seznámila s přehledem článků připravených do srpnového vydání Radničního zpravodaje. O příspěvek na stránku věnovanou komentářů zastupitelů byli požádáni zástupci ANO 2011, ODS, ČSSD a Severočeši.cz. K příspěvkům ODS a ANO neměli členové redakční rady připomínek, pouze Tomáš Sarnovský uvedl, že bude informovat kolegu Urbánka o tom, že ho místostarosta Krejza ve svém komentáři zmiňuje. Pavel Grund konstatoval, že ČSSD se tentokráte vzdává místa ve prospěch jiných příspěvků. Severočeši.cz zastoupení radním Lukasem Wünschem příspěvek dodali v průběhu jednání redakční rady.

Termín příštího jednání: pondělí 21. srpna 2017 od 13 hodin
Zapsala: Ing. Eva Břeňová

Se zápisem souhlasí: Tomáš Sarnovský, Pavel Grund, Venuše Brunclíková, Václav Sedlák

Příloha:

Zápis ke stažení (.pdf)

NAHORU