Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje dne 17.1.2017

Zápis z jednání redakční rady při Radě města Litoměřice

konané dne 17.1. 2017 od 13 hodin

Přítomni:

 • Ing. Pavel Grund
 • Tomáš Sarnovský
 • Ing. Venuše Brunclíková
 • Ing. Eva Břeňová
 • Václav Sedlák

Jednání řídil: Ing. Eva Břeňová

Program:

1) Obsah prosincového vydání Radničního zpravodaje

Členové redakční rady neměli připomínek

2) 
 • Příprava únorového vydání RZ 
 • Šéfredaktorka informovala členy rady o příspěvcích, které jsou do následujícího vydání připraveny k otištění.

  Na stranu komentářů zastupitelů přišly dva příspěvky – od Mgr. Petra Panaše, Mgr. Karla Krejzy a Ing. Petra Urbánka. U příspěvku Ing. Urbánka se členové redakční rady shodli, že znění dvou vět je v jeho příspěvku nepřijatelné pro zveřejnění v tiskovině města (v jednom případě dokonce naznačuje bez důkazů možné kriminální jednání kohosi). Redakční rada pověřila pana Sarnovského, aby v tomto ohledu požádal Ing. Urbánka o úpravu článku. Zároveň s tím pověřila šéfredaktorku zpravodaje, aby oslovila  MUDr. Leoše Vysoudila  s žádostí o poskytnutí jeho komentáře do zpravodaje v případě, že o to projeví zájem. Ing. Urbánek totiž MUDr. Vysoudila  jmenovitě zmiňuje v souvislosti s vedením městské nemocnice.  Místostarosta Grund se omluvil, že pro pracovní vytížení nestihl komentář za ČSSD odevzdat čas a požádal o strpení do druhého dne s tím, že se ve svém příspěvku zdrží reakcí na komentáře odevzdané v řádném termínu. 

  3) Diskuse

  Termín příštího jednání: úterý 15. února  2017 od 13 hodin

  Zapsala: Ing. Eva Břeňová

  Se zápisem souhlasí: 

  Příloha:

  Zápis ke stažení (.pdf)

  NAHORU