Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje dne 15.11.2016

Zápis z jednání redakční rady při Radě města Litoměřice

konané dne 15.11. 2016 od 13 hodin

Přítomni:

  • Tomáš Sarnovský
  • Ing. Venuše Brunclíková
  • Ing. Eva Břeňová

Omluven: Václav Sedlák

Jednání řídil: Ing. Eva Břeňová

Program:

1) Obsah chystaného prosincového vydání Radničního zpravodaje

Členové redakční rady vyslechli výčet příspěvků připravených do nadcházejícího vydání. Na stránku komentářů zastupitelů zaslal příspěvek MUDr. Petr Kubec za ODS (jde o autorem jemně upravený příspěvek, který nebyl zařazen do říjnového vydání zpravodaje), Tomáš Sarnovský za ANO. Severočeši.cz se prostoru vzdali ve prospěch příspěvku Klubu českých turistů, který doručili. Členové redakční rady neměli k obsahu příspěvků připomínky.

2) Tisk Radničního zpravodaje

V roce 2017 (v květnu) vyprší platnost smlouvy uzavřená mezi městem Litoměřice a tiskárnou Samab Brno týkající se tisku Radničního zpravodaje.  Redakční rada pověřila šéfredaktorku zpravodaje uskutečněním poptávkového řízení, které by mohlo přinést snížení ceny tisku. Celkově však bylo konstatováno, že tiskárna Samab plní svoje závazky vyplývající ze smlouvy a vychází vstříc požadavkům na změnu termínu tisku jednotlivých čísel, je-li o to požádána.

3) Diskuse

Eva Břeňová členy redakční rady informovala, že připravuje projekt tzv. digitální knihovny. V rámci něj by v příštím roce měl být Radniční zpravodaj převáděn pro webovou stránku města do elektronické formy tak, aby po rozkliknutí článku otištěného ve zpravodaji se zájemci spustila videoreportáž, pokud byla na toto téma natočena, stejně jako fotogalerie s více fotkami pořízenými z akce. Obdobně by to mělo platit pro kroniku města. Projekt je ve fázi příprav.

Termín příštího jednání: úterý 15. prosince 2016 od 13 hodin

Zapsala: Ing. Eva Břeňová
Se zápisem souhlasí: Ing. Venuše Brunclíková, Ing. Pavel Grund, Tomáš Sarnovský

Příloha:

Zápis ke stažení (.pdf)

NAHORU