Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje dne 18.10.2016

Zápis z jednání redakční rady při Radě města Litoměřice

konané dne 18.10. 2016 od 13 hodin

Přítomni:

  • Tomáš Sarnovský
  • Ing. Venuše Brunclíková
  • Ing. Eva Břeňová
  • Václav Sedlák

Omluven: Ing. Pavel Grund

Jednání řídil: Ing. Eva Břeňová

Program:

1) Obsah říjnového vydání Radničního zpravodaje

Bez připomínek.

2) Diskuse

Termín příštího jednání: úterý 15. listopadu 2016 od 13 hodin

Zapsala: Ing. Eva Břeňová

Se zápisem souhlasí: Tomáš Sarnovský, Ing. Venuše Brunclíková, Václav Sedlák

Příloha:

Zápis ke stažení (.pdf)

NAHORU