Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje dne 15.3.2016

Zápis z jednání redakční rady při Radě města Litoměřice

konané v úterý 15. 3. 2016 od 13.00 hodin

Přítomni:

  • Ing. Pavel Grund
  • Tomáš Sarnovský
  • Václav Sedlák
  • Ing. Eva Břeňová

Omluven:

  • Ing. Venuše Brunclíková (dovolená)

Jednání řídil: Ing. Eva Břeňová

Program:

1. Příprava dubnového vydání Radničního zpravodaje města Litoměřice

Hlavní témata:

  • Doprava: Tyršův most, Družstevní ulice, semafory Na Valech + anketa na téma jejich zachování
  • Geotermální projekt: novinky v projektu, workshop s odborníky v hradu, diskuse s veřejností na toto téma
2. Žádost obvodní lékařky o zveřejnění článku s informací o otevření soukromé praxe

Radniční zpravodaj je neinzertní periodikum, nicméně je v zájmu veřejnosti dozvědět se o nové ordinaci s ohledem na fakt, že obvodních lékařů je nedostatek. Redakční rada proto pověřila na návrh Tomáše Sarnovského Václava Sedláka zpracováním článku na toto téma, jehož součástí budou i informace o nově otevřené soukromé lékařské praxi, a to do konce týdne.

3. Žádost Naděždy Křečkové z oddělení marketingu Městské nemocnice v Litoměřicích o zasílání náhledu JEDNÉ stránky Radničního zpravodaje věnované městské nemocnici před tiskem zpravodaje

Redakční rada požadavek akceptovala.

4. Komentáře zastupitelů na aktuální témata

V dubnovém vydání měly dostat prostor na stránce 6 věnované zastupitelům následující subjekty: ANO, ODS, Severočeši a Sport a zdraví. Příspěvky zaslali:

  • Za ANO MUDr. Ondřej Štěrba (magnetická rezonance)
  • Za ODS Mgr. Karel Krejza (Zahrada Čech)
  • Za Sport a zdraví Mgr. Václav Červín (revitalizace pokratického sídliště)

Severočeši se prostoru vzdali ve prospěch Klubu českých turistů.

5. Informace o mailu zastupitele Ing. Petra Urbánka

- reakce na zamítnutí jeho žádosti o zveřejnění odpovědi na článek týkající se Zahrady Čech, uveřejněný v únorovém vydání zpravodaje

6. Diskuse

Termín příštího jednání: 20. dubna 2016 od 13.00 hodin

Zapsal(a): Ing. Eva Břeňová

Příloha:

Zápis ke stažení (.pdf)

NAHORU