Zápis z mimořádného jednání redakční rady Radničního zpravodaje dne 2.3.2016

Zápis z mimořádného jednání redakční rady Radničního zpravodaje města Litoměřice

konané dne 2. 3. 2016 od 12.45 hodin na Městském úřadu v Litoměřicích

Přítomni:

  • Ing. Pavel Grund
  • Tomáš Sarnovský
  • Ing. Venuše Brunclíková
  • Václav Sedlák
  • Ing. Eva Břeňová

Jednání řídil: Ing. Eva Břeňová

Program:

Zaujetí stanoviska k žádosti o zveřejnění odpovědi v Radničním zpravodaji, zaslané zastupitelem Ing. Petrem Urbánkem 15.2.2016

Vzhledem k jednání Rady města Litoměřice, stanovené na 3. března 2016, bylo před tímto datem svoláno mimořádné jednání redakční rady Radničního zpravodaje města Litoměřice. Důvodem bylo projednání žádosti o zveřejnění odpovědi zastupitele Ing. Petra Urbánka (zaslané 15. 2. 2016) a zaujetí stanoviska redakční radou v této záležitosti ještě před jednáním rady města, která se bude žádostí zastupitele Urbánka jako vydavatel listu zabývat.

Redakční rada naprostou většinou hlasů (vyjma Tomáše Sarnovského), v poměru 4:1, schválila následující usnesení:

„Redakční rada neshledala nárok na zveřejnění odpovědi podle § 10 odst. 1 tiskového zákona, uplatněný v žádosti zastupitele Ing. Petra Urbánka adresované starostovi města, šéfredaktorce Radničního zpravodaje, členům redakční rady a radě města, jako důvodný ve smyslu uvedeného právního předpisu. Redakční rada se většinou hlasů shodla na tom, že omluva autora článku „Dodatek ke smlouvě nepoškozuje zájmy města“ je v daném případě dostačující.“

Redakční rada dále pověřila šéfredaktorku zpravodaje odpovědět Ing. Urbánkovi v tomto duchu a zároveň mu připomenout možnost, že v souladu s Pravidly pro vydávání Radničního zpravodaje města Litoměřice má možnost navrhovaný text zveřejnit v dubnovém vydání zpravodaje na straně 6, která je věnována komentářům zastupitelů.

Termín příštího jednání: 15. března 2016 od 13.00 hodin
Zápis schválili:

Příloha:

Zápis ke stažení (.pdf)

NAHORU