Zápis z 1.jednání redakční rady Radničního zpravodaje dne 5.2.2015

Zápis
z jednání redakční rady Radničního zpravodaje města Litoměřice

konané dne 05.02.2015 od 13:00 hod v kanceláři pana místostarosty Ing. Grunda

Program:
  1.       Úvodní informace
  2.       Stanovení vnitřních pravidel práce redakční rady
  3.       Diskuse o radou města schválených Pravidlech pro vydávání Radničního zpravodaje
  4.       Způsob dosavadní redakční práce
  5.       Tisk periodika
  6.       Diskuse
Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU