Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje dne 15.9.2020

Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje při Radě města Litoměřice

Konaného 15. 09. 2020 v kanceláři OKMaCR v budově MěÚ Litoměřice

Přítomni::

Tomáš Sarnovský, Lukas Wünsch, Václav Sedlák, Ing. Eva Břeňová 

Omluveni: Ing. Venuše Brunclíková

Program:
Příprava říjnového vydání RZ

- Obsah RZ: Titulní stránka – zahájení školního roku (fotozpráva), volby a vývoj daňových příjmů. Dále změny v dopravě, chystaná změna pravidel parkování v centru města, informace o ukončení projektu PAVE, získání dotace na rekonstrukci objektu staré radnice, stránka věnovaná nemocnici, včetně informace o testování samoplátců na Covid-19, aktuální informace ze školství a pozvánky na kulturní akce s upozorněním na riziko, že se nemusejí uskutečnit.

- Komentáře zastupitelů:

V souladu s pravidelnou výzvou Evy Břeňové dorazily do 15.9. pouze příspěvky PhDr. Filipa Hrbka (ODS), Mgr. Kocánka (ANO) a Mgr. Panaše (Zelení). Členové redakční rady neměli k jejich obsahu výhrady.

 Diskuse:

- Lukas Wünsch upozornil na možnost převádění aktuálního čísla zpravodaje do interaktivní podoby, a to prostřednictvím služby poskytované Mobilním rozhlasem. Eva Břeňová byla redakční radou pověřena zjistit možnosti, finanční náročnost pro další rozhodování redakční rady.

 

- Příští jednání redakční rady se uskuteční ve středu 18. 11. od 13 hodin.

Příloha:

Zápis ke stažení (.pdf)

NAHORU