Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje dne 18.5.2020

Zápis z jednání redakční rady při Radě města Litoměřice

Konaného 18. 05. 2020 v kanceláři OKMaCR v budově MěÚ Litoměřice

Přítomni: Lukas Wünsch, Ing. Venuše Brunclíková, Václav Sedlák, Ing. Eva Břeňová

Omluveni: Tomáš Sarnovský

Program:
1) Informace

Nevyšlo dubnové vydání Radničního zpravodaje, o čemž v předstihu členy redakční rady Eva Břeňová e-mailem informovala. Důvodem byla epidemiologická situace, v jejímž průběhu se každý den měnila situace, odvolávaly se plánované akce apod. Tudíž nebylo možné připravit zpravodaj, který v době distribuce by již byl velmi pravděpodobně neaktuální.

2) Příprava červnového vydání RZ

Obsah RZ: Hlavními tématy budou výsledky jednání zastupitelstva, ale také průběh epidemiologické situace v Litoměřicích, včetně stěžejních událostí a její celkové shrnutí starostou města. Prostor bude věnován i odpadovému hospodářství, konkrétně sběrnému dvoru, jehož kapacita v těchto dnech nestačí. Velkou část obsahu budou tvořit informace o tom, jak se jednotlivá zařízení vracejí zpět k provozu (Rozmarýn, ZUŠ, dopravní hřiště, plavecký bazén, divadlo, kino apod.)

Komentáře zastupitelů: k příspěvkům zaslaným zastupiteli na stranu komentářů neměli členové redakční rady výhrady. Vzhledem k tomu, že většina se věnovala komentování rozhodnutí zastupitelů týkající se nemocnice, bude tomuto tématu věnována samostatná strana.

Místostarosta Wünsch navrhl, že každé vydání RZ by v budoucnu mělo mít jedno nosné téma – například odpady, rušení nočního klidu, které bude reflektovat události, které jsou právě nejaktuálnější. Témata budou reflektovat i jednání v radě města, tudíž místostarosta jako radní a zároveň člen redakční rady bude tato témata v předstihu předkládat.

3) Personální záležitosti

Eva Břeňová informovala o personální situaci na úseku tiskovém OKMaCR, který se podílí na tvorbě RZ. Po odchodu A. Pěkné a M. Bubeníčkové zvítězili ve výběrovém řízení Iveta Hejduková (plný úvazek) a Radim Tuček a Filip Klieštik (oba práce na poloviční úvazek).

4) Termíny

Náhled červnového vydání RZ bude členům redakční rady zaslán v pondělí 25.5. Dne 28.5. ráno musí být odevzdána tisková data a termín distribuce Českou poštou je 4. a 5. června.

Příloha:

Zápis ke stažení (.pdf)

NAHORU