Komise při RM (2018-2022)

Komise majetková vč. agendy likvidační:

Předseda: MUDr. Ondřej Štěrba (ANO2011)
sekretář: Lenka Jindřichová
Mgr. Václav Härting, ved. odboru SNMM
Ing. Zdeněk Bezděka (ODS)
Roman Kozák (ODS)
Ing. Luboš Janoušek (TOP09)
Josef Kalina ml. (Severočeši Litoměřice)
František Kadeřábek (KSČM)
Ing. Zdeněk Černý (Zelení a Piráti)

 

Komise zdravotní a sociální:

Předseda: MUDr. Petr Kubec (ODS)
sekretář: Ivana Aksenowá
Ing. Bc. Renáta Jurková, ved. odboru SVaZ
Vladimíra Stranková (Sport a Zdraví)
Jiří Skřivánek (Severočeši Litoměřice)
Ing. Radek Löwy (ANO2011)
Mgr. Kateřina Stibalová (Zelení a Piráti)
MUDr. Miroslav Jenček (KSČM)
Irena Opočenská (Diakonie)
Mgr. Robert Krejčí (Naděje)
MUDr. Libor Pardubický (zdravotnictví)
Jana Wünschová (senioři)
Renata Valášková (vazební věznice)

 

Komise výchovy a vzdělání:

Předseda: Mgr. Petr Hošek (Severočeši Litoměřice)
sekretář: Dagmar Zelená
Ing. Andrea Křížová, ved. odboru ŠKSaPP
Mgr. Petr Klupák (ODS)
Mgr. Monika Mejtová (Sport a Zdraví)
Mgr. Kateřina Szaffnerová (Zelení a Piráti)
Bc. Jiří Rudolf (ANO2011)
Mgr. Václav Dycka (KSČM)
Mgr. Martin Hrdina (TOP09)

 

Komise sportu: 

Předseda: Mgr. Václav Červín (Sport a Zdraví)
sekretář: Hana Pospíchalová
Ing. Andrea Křížová, ved. odboru ŠKSaPP
Pavel Birner (Sport a Zdraví)
Ing. Marek Kocánek (ANO2011)
Jiří Skřivánek (Severočeši Litoměřice)
Mgr. Martin Hrdina (TOP09)
Ing. Pavel Grund (ČSSD)
Ing. Jan Hrkal (Zelení a Piráti)
Mgr. Petr Klupák (ODS)
Jaromír Tvrzník, ředitel PO MSZ

 

Komise kultury vč. agendy letopisecké:

Předseda: Mgr. Jiří Adámek (ANO2011)
sekretář: Dagmar Zelená
Ing. Andrea Křížová, ved. odboru ŠKSaPP
PhDr. Filip Hrbek (ODS)
Renata Kutina Vášová (Zelení a Piráti)
Markéta Bauerová (Sport a Zdraví)
MgA. Aleš Pařízek (KSČM)
PhDr. Olga Kubelková (Severočeši Litoměřice)
Ing. Věra Kmoníčková (za zřizovatele)

 

Komise územního rozvoje a městských památek: 

Předseda: PhDr. Filip Hrbek, politik za ÚP
sekretář: Ing. Jan Nejtek, vedoucí SÚ
Ing. Venuše Brunclíková, MBA, ved. odboru ÚR
Ing. Andrea Křížová, ved. odboru ŠKSaPP
Jiří Rotter (Zelení a Piráti)
Ing. Vladimír Matys (ANO)
Bc. Jakub Pleyer (Severočeši Litoměřice)
Alois Kubišta (KDU-ČSL)
Zdeněk Dušek (KSČM)
Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.
Alexandr Koráb (ODS)

 

Komise dopravy: 

Předseda: Ing. Ivo Elman (ODS)
sekretář: Bc. Jan Jakub, ved. odboru ODaSH
Ing. Petr Pinka (ODS)
Martin Šimek (Severočeši Litoměřice)
Ing. Ivan Palán (ANO)
Josef Krištof (KSČM)
Alois Kubišta (KDU-ČSL)
Ivan Králik (MěP Litoměřice)
Bc. Tomáš Lipš
Ing. Lenka Kuchařová (ODaSH)
Jan Dušek (ODS)
Mgr. Petr Panaš (Zelení a Piráti)

 

Komise životního prostředí:

Předseda: Ing. Jan Zadražil (KDU-ČSL)
sekretář: Věra Kubátová
Ing. Pavel Gryndler, ved. odboru ŽP
Milan Houdek (Severočeši Litoměřice)
Michal Kopřiva (ANO2011)
Radim Ježek (Zelení a Piráti)
Ing. Lukáš Pařízek (KSČM)
Ing. Martina Soldatková (ODS)

Ing. Ivo Elman (ODS)

 

Komise pro agendu Zdravé město:

Předseda: Mgr. Petr Hermann (politik ZM a MA 21)
sekretář: Mgr. Irena Vodičková (koordinátorka ZM a MA 21)
Jana Pavlasová (ODS)
Jiří Skřivánek (Severočeši Litoměřice)
Josef Douša (ANO2011)
PhDr. Lenka Simerská (Zelení a Piráti)
Kateřina Kuderová (Sport a Zdraví)
Jaroslav Růžička (KSČM)
Lenka Benešová – MěÚ Litoměřice – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Mgr. Zora Berglová – Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice o.p.
Ing. Lenka Brožová – MěÚ Litoměřice – Odbor životního prostředí
Robert Čelko – MěP Litoměřice
Ladislava Čelková – MěÚ Litoměřice, metodik a projektový manažer ZM a MA21
Mgr. Blanka Ježková – ZŠ Havlíčkova
Bc. Miroslava Jirků - zástupce veřejnosti
npor. Pavla Kofrová – PIS Policie ČR
Alena Kuldová – Společnost plánování rodiny a sexuální výchovy
Mgr. Petra Smetanová – Naděje o.s.
Magdaléna Šabatová – zástupce podnikatelské sféry
Veronika Vedejová – Diecézní charita Litoměřice, dobrovolnické centrum
Jan Vochomůrka – MěÚ Litoměřice – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 

Komise marketingu a cestovního ruchu:

Předseda: Tomáš Sarnovsky (ANO2011)
sekretář: Ing. Martina Vondráková
Ing. Petr Pinka (ODS)
Jan Dostal (Severočeši Litoměřice)
Aleš Stibal (Zelení a Piráti)
Jaroslav Růžička (KSČM)
Bc. Michaela Mokrá, ředitelka Zahrada Čech s.r.o.
Ing. Eva Břeňová, ved. odboru KMaCR
Mgr. Milan Čigáš, tajemník MěÚ

 

Komise geotermálního projektu (GTE):

Předseda: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta
Místopředseda: Ing. Pavel Gryndler, vedoucí OŽP
Sekretář komise: Mgr. Antonín Tym, Ph.D., manažer GTE

Členové – Město Litoměřice – úřad
Ing. Venuše Brunclíková, MBA, vedoucí OÚR

Odborná veřejnost
Ing. Petr J. Kalaš, odb. konzultant
Ing. Jan Motlík, odb. konzultant, energetik
Prof. RNDr. Tomáš Fischer, PhD., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Zástupci politických stran
Mgr. Karel Krejza (ODS)
Milan Houdek (Severočeši Litoměřice)
Tomáš Sarnovsky (ANO2011)
Aleš Stibal (Zelení a Piráti)
Ing. Miroslav Pařízek (KSČM)
Mgr. Václav Červín (Sport a Zdraví)
Ing. Radek Lončák, předseda FV

 

Do jednotlivých jednání komisí budou dle programu přizváni zástupci klubů, příspěvkových organizací, neziskových organizací, odborníků atd.

NAHORU