Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití

01 mpo

 02 czi

 

 

 

 

 

Popis projektu:

Cílem projektu je revitalizace dlouhodobě nevyužívaného bývalého vojenského objektu kasáren pod Radobýlem a souvisejících ploch na pozemku parc. č. 5251/12, 5251/23, 5251/54 a 5251/71 v k.ú. Litoměřice. Využití výše uvedeného objektu se plánuje jako podnikatelská zóna, tzn. převážně kanceláře k pronájmu spolu s další doprovodnou infrastrukturou potřebnou pro provoz zasídlených firem s důrazem na vybudování rozsáhlejšího parkoviště pro potřeby nákladních i osobních aut.

Akce je realizována za pomoci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Identifikační číslo: 122D211000007

Program: 122D21 - Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Stavební náklady akce: 18 595 608,- Kč
Dotace: 14 460 235,- Kč
Podíl města: 4 135 373,- Kč

 

Kontaktní osoba:

Bc. Michala Horká – projektová manažerka

MěÚ Litoměřice – Odbor územního rozvoje

T: 416 916 147, E: michala.horka@litomerice.cz

 

Zpracoval: Bc. Michala Horká
Vyvěsil: Michal Kříž

 

NAHORU