MOVECIT - Zapojení zaměstnanců veřejného sektoru do plánování udržitelné dopravy

movecit loga

 

 

 

 

 

Popis projektu:

Smyslem projektu z pohledu Města Litoměřice je vytvářet příznivější podmínky v rámci Městského úřadu Litoměřice a Městské nemocnice v Litoměřicích pro to, aby mohly být zaměstnanci ve větší míře využívány šetrnější druhy dopravy vůči životnímu prostředí pro cesty do/ze zaměstnání a pracovní cesty.

Projekt se zabývá problematikou motivace zaměstnanců, vytváření zázemí pro cyklisty, organizace veřejné dopravy, parkování zaměstnanců, využití elektromobilů, elektrokol aj.

Projekt je podpořen z programu Interreg CENTRAL EUROPE (Evropský fond pro regionální rozvoj) na období let 2016 až 2019 a účastní se jej veřejné instituce z ČR, Slovenska, Slovinska, Německa, Rakouska, Maďarska a Itálie. Město Litoměřice je jedním z 10 hlavních partnerů projektu, kteří vzájemně sdílí své zkušenosti a podílí se aktivně na řízení a koordinaci aktivit projektu.

Celkový rozpočet projektu činí 1 542 056,- EUR, z toho dotace z EU představuje 1 281 727,- EUR.

Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách projektu http://www.interreg-central.eu/movecit nebo na https://www.litomericedostupnevsem.cz/movecit.

Kontaktní osoba:

Ing. Mgr. Hana Brůhová Foltýnová, PhD., manažer plánu udržitelné městské mobility
MěÚ Litoměřice – Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje
M: +420 734 170 926, E: hana.bruhova@litomerice.cz 

NAHORU