Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce

 02 czi

   

Popis projektu:

Předmětem projektu je opatření pro zvýšení bezpečnosti pěších na přechodu pro chodce přes stávající silnici I/15 (ul. Na Kocandě) na území města Litoměřice. Dotčená komunikace tvoří na území města hlavní silniční průtah v orientaci západ – východ, čímž vytváří významný bariérový prvek v prostupnosti území. V rámci stavby se dále předpokládá instalace nasvětlení dotčeného přechodu(ů) a v důsledku celkové nové koncepce řešeného místa i nová poloha stávající autobusové zastávky U stadionu, a to v obou směrech. Cílem stavby je zvýšit komfort a zejména bezpečnost pohybu pěších přes silnici I/15 a umožnit tak chodcům plynulý, bezbariérový pohyb v okolí této komunikace, včetně snazší dostupnosti veřejné hromadné dopravy.

Projekt je spolufinancován Státním fondem dopravní infrastruktury

Číslo smlouvy: 361/B1/2020

Celkové náklady projektu 3 782 997,26 Kč
z toho způsobilé výdaje celkem
3 359 158,65 Kč
z toho nezpůsobilé výdaje celkem 423 838,61 Kč
Dotace z IROP (84,99% celkových uznatelných nákladů): 2 855 284,00 Kč
Podíl města (15,01 % celkových způsobilých výdajů + nezpůsobilé výdaje): 927 874,65 Kč

 

Kontaktní osoba:

Ing. Dana Svobodová – vedoucí oddělení projektů a veřejných zakázek

MěÚ Litoměřice – Odbor územního rozvoje

T: 416 916 448, E: dana.svobodova@litomerice.cz 

 

Zpracoval: Ing. Dana Svobodová
Vyvěsil: Michal Kříž

 

NAHORU