Litoměřice, Na Valech 53 - vybudování učeben pro polytechnické vzdělávání a celoživotní učení

 02 czi

   

Popis projektu:

Předmětem projektu je vybudování a vybavení dvou odborných učeben s bezbariérovým přístupem a bezbariérovým WC. Stěžejním cílem projektu je zvýšení odborných kompetencí, praktických dovedností a zručnosti žáků prvního i druhého stupně základní školy za účelem jejich motivace pro další stupeň vzdělávání a následného uplatnění na trhu práce, zejména pak v technických a řemeslných oborech, tedy v segmentech, které v současné době vykazují kritický nedostatek odborníků.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012417

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Název výzvy: 10. Výzva MAS České středohoří – IROP –zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Celkové náklady projektu 4 731 380,94 Kč
z toho způsobilé výdaje celkem
4 000 000,00 Kč
z toho nezpůsobilé výdaje celkem 731 380,94 Kč
Dotace z IROP (95% celkových způsobilých výdajů): 3 800 800,00 Kč
Podíl města (5% celkových způsobilých výdajů): 200 000,00 Kč

 

Kontaktní osoba:

Bc. Zdena Tlapáková – projektová manažerka

MěÚ Litoměřice – Odbor územního rozvoje

T: 416 916 445, E: zdena.tlapakova@litomerice.cz 

 

Zpracoval: Bc. Zdena Tlapáková
Vyvěsil: Michal Kříž

 

NAHORU