Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ

 02 czi

   

Popis projektu:

Předmětem projektu jsou stavební úpravy půdního prostoru v objektu Masarykovy základní školy v Litoměřicích, a to s ohledem na zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce v klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy a technické a řemeslné obory. Součástí projektu je mj. doplnění stávajícího školního arboreta o nové dřeviny, pořízení nezbytného vybavení rekonstruovaných prostor a zajištění bezbariérovosti objektu vybudováním výtahu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003846

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Název výzvy: Výzva IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Celkové náklady projektu 25 025 059,38 Kč
z toho způsobilé výdaje celkem
25 000 859,38 Kč
z toho nezpůsobilé výdaje celkem 24 200,00 Kč
Dotace z IROP (90% celkových způsobilých výdajů): 22 500 773,44 Kč
Podíl města (10% celkových způsobilých výdajů): 2 500 085,94 Kč

 

Kontaktní osoba:

Bc. Michala Horká – projektová manažerka

MěÚ Litoměřice – Odbor územního rozvoje

T: 416 916 147, E: michala.horka@litomerice.cz

 

Zpracoval: Bc. Michala Horká
Vyvěsil: Michal Kříž

 

NAHORU