Záměr pronájmu tržních míst na Tržnici Felixe Holzmanna v Litoměřicích

Zveřejnění záměru

pronájmu tržních míst na Tržnici Felixe Holzmanna v Litoměřicích

dle § 39 odst. 1 zákona o obcích

 

Schváleno Radou města Litoměřice dne 10.02.2020

 

Město Litoměřice zveřejňuje záměr pronájmu osmi tržních míst na Tržnici Felixe Holzmanna za účelem sezónního prodeje.

Konkrétně se jedná o části pozemku parc. č. 123/1 v k.ú. Litoměřice (zastavěná plocha a nádvoří), každá o výměře cca 10 m2.

Využití areálu: Prodej ovoce, zeleniny, sadby, květin a jiných zemědělských produktů, dále pak i prodej sezónního zboží (adventní věnce, vánoční svícny, velikonoční pomlázky aj.), řemeslných a rukodělných výrobků, popř. dárkového zboží či jiných dekorativních a uměleckých předmětů (např. výrobky ze dřeva, proutí a kůže, keramika, ruční sklo apod.)

Časové vymezení prodeje: pondělí čtvrtek vždy od 07:00 hod. do 17:00 hod.

                                               sobota od 07:00 hod. do 12:00 hod.

Počet tržních míst: osmi stálých tržních míst o velikosti cca 10 m2

Doba nájemního vztahu: minimálně na dobu jednoho měsíce s možností prodloužení nájmu, pro sezónní prodej v období 01.04. – 31.12. daného roku

Výše nájemného: celkem 600,- Kč/tržní místo/měsíčně + 100,- Kč/osoba/měsíc za užívání sociálního zařízení na městské tržnici

Žádosti o pronájem tržního místa na tržnici za účelem sezónního prodeje zasílejte na adresu:

Město Litoměřice
Odbor správy nemovitého majetku – ÚSN  
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

nebo e-mailem na: adela.ticha@litomerice.cz

Případná prohlídka tržního místa na Tržnici Holzmanna v Litoměřicích proběhne po domluvě, kontaktní osoba:

Michal Barčík (tel.: 416 916 153, GSM: 734 783 330, e-mail: michal.barcik@litomerice.cz)

O pronájmu stálého tržního místa na městské tržnici v Litoměřicích případnému nájemci rozhodne vedoucí majetkového odboru (OSNMM) po posouzení přijaté žádosti. Město Litoměřice si vyhrazuje právo odmítnout případného uchazeče o tržní místo.

 

 

Vyvěšení

Vyvěšeno : 11.02.2020
Sejmuto: na dobu neurčitou

Zpracoval: Mgr. Václav Härting
Vyvěsil: Bc.Kristýna Kopřivová

 
NAHORU