Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým

Rada města Litoměřice na svém jednání dne 21.10.2019, pod č. usn. 586/21/2019 schválila Zásady o zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým. Celé znění zásad je uvedeno v příloze.

Zpracoval: Jana Fialová
Vyvěsil: Jana Fialová

 Přílohy:
 Zásady zřizování věcných břemen (.pdf)

NAHORU