Veřejná nabídka pronájmu městského bytu - ul. Lidická 150/2, Litoměřice

VEŘEJNÁ NABÍDKA

NABÍDKA PRONÁJMU MĚSTSKÉHO BYTU

Město Litoměřice nabízí k pronájmu tento městský byt:

 

Byt č. 6 v ulici Lidická 150/2 v Litoměřicích, o výměře 71,88 m² (1+1)
dispozice bytu:
 
předsíň 10,90 m²
pokoj 32,53 m²
kuchyň 15,09 m²
koupelna + WC 8,14 m²
komora 5,22 m²

celkem 71,88 m²

Možné využití: objekt bydlení

Podmínky:
Žadatel musí splňovat podmínku bezdlužnosti vůči Městu Litoměřice.

Žadatel musí zaplatit vratnou kauci ve výši 3 měsíčního nájemného, tj. 18.329 Kč na číslo účtu: 94-3410460257/0100 (sdělte do zprávy pro příjemce jméno žadatele). Složení vratné kauce je podmínkou projednání žádosti v Radě města. Kauce neúspěšných žadatelů o městský byt bude neprodleně vrácena zpět na jejich účet.

Výše nájemného:
85,- Kč/ m² /měsíc + zálohy na služby
+ další úprava v následujících letech inflační doložkou možná
 
Žádosti o pronájem zasílejte nejpozději do 26.9.2019 na:
Město Litoměřice
Úsek správy nemovitostí
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

nebo emailem na: adela [DOT] ticha [AT] litomerice [DOT] cz

Prohlídka bytu po domluvě:

Adéla Tichá (tel.: 416 916 154, e-mail: adela [DOT] ticha [AT] litomerice [DOT] cz)

O přidělení bytu rozhodne Rada města Litoměřice na základě přijatých žádostí. Rada města Litoměřice si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů.

 
Vyvěšení

Vyvěšeno : 10.09.2019
Sejmuto: 26.09.2019

Zpracoval: Adéla Tichá
Vyvěsil: Bc. Lucie Pišlová

NAHORU