Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání na Mírovém náměstí 169/38, Litoměřice

Zveřejnění záměru

pronájmu prostoru sloužícího podnikání

dle § 39 odst. 1 zákona o obcích

Schváleno Radou města Litoměřice dne 09.09.2019

 

Město Litoměřice zveřejňuje záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 169, stojící na pozemku parc. č. 232 a v budově č.p. 170, stojící na pozemku parc. č. 233 v k.ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

Specifikace předmětu nájmu: prostor o celkové výměře 220,70 m². V prvním nadzemním podlaží se nachází provozní místnosti lékárenského provozu o celkové výměře 125,10 m², v první podzemním podlaží se nachází skladové prostory o celkové výměře 95,60 m².

Účel využití: provozovna lékárny.

Nájemní vztah: na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení.

Platební podmínky: roční nájemné ve výši 1 400 Kč/m2 za pronájem prostor v prvním nadzemním podlaží, za pronájem prostor v prvním podzemním podlaží roční nájemné ve výši 700 Kč/m². Náklady na služby hradí nájemce.

Rada města Litoměřice vybere na základě přijatých žádostí vhodného uchazeče. Rada města Litoměřice si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů.

Žádosti o pronájem lze podávat písemně na Odbor správy nemovitého majetku města, úsek správy nemovitostí, Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, nebo na e-mail: michal [DOT] barcik [AT] litomerice [DOT] cz,.Připomínky a dotazy k předloženému záměru, návrhy na sjednání termínu prohlídky prostoru lze podávat písemně na výše uvedené adresy nebo telefonicky na tel : 416 916 153, GSM: 734 783 330.

 

Vyvěšení

Vyvěšeno : 10.09.2019
Sejmuto: 26.09.2019

Zpracoval: Michal Barčík
Vyvěsil: Bc. Lucie Pišlová

NAHORU