Záměr pronájmu tržních míst na městské tržnici v Litoměřicích

Zveřejnění záměru pronájmu tržních míst na městské tržnici v Litoměřicích

dle § 39 odst. 1 zákona o obcích

Schváleno Radou města Litoměřice dne 25.02.2019

 

Město Litoměřice zveřejňuje záměr pronájmu šesti tržních míst na městské tržnici za účelem sezónního prodeje.

Konkrétně se jedná o části pozemku parc. č. 123 v k.ú. Litoměřice (zastavěná plocha a nádvoří), každá o výměře cca 10 m2 (viz situační schéma se zákresem stálých tržních míst).

Využití areálu:   prodej ovoce, zeleniny, sadby, květin a jiných zemědělských produktů, dále pak i prodej sezónního zboží (adventní věnce, vánoční svícny, velikonoční pomlázky aj.), řemeslných a rukodělných výrobků, popř. dárkového zboží či jiných dekorativních a uměleckých předmětů (např. výrobky ze dřeva, proutí a kůže, keramika, ruční sklo apod.)

Časové vymezení prodeje:   pondělí čtvrtek vždy od 07:00 hod. do 17:00 hod.

                                                sobota od 07:00 hod. do 12:00 hod.

Počet tržních míst:   šest stálých tržních míst o velikosti cca 10 m2

Doba nájemního vztahu:   minimálně na dobu jednoho měsíce s možností prodloužení nájmu

Výše nájemného:   celkem 600,- Kč/tržní místo/měsíčně + 100,- Kč/osoba/měsíc za užívání sociálního zařízení na městské tržnici

Žádosti o pronájem tržního místa na městské tržnici za účelem sezónního prodeje zasílejte na adresu:

Město Litoměřice
Odbor správy nemovitého majetku – ÚSN  
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

nebo e-mailem na: adela [DOT] ticha [AT] litomerice [DOT] cz 

Případná prohlídka tržního místa na městské tržnici v Litoměřicích proběhne po domluvě, kontaktní osoba:

Michal Barčík (tel.: 416 916 153, GSM: 734 783 330, e-mail: michal [DOT] barcik [AT] litomerice [DOT] cz)

O pronájmu stálého tržního místa na městské tržnici v Litoměřicích případnému nájemci rozhodne vedoucí majetkového odboru (OSNMM) po posouzení přijaté žádosti. Město Litoměřice si vyhrazuje právo odmítnout případného uchazeče o tržní místo.

 

Vyvěšení

Vyvěšeno : 26.02.2019
Sejmuto: 31.12.2019

Zpracoval: Mgr. Václav Härting
Vyvěsil: Bc. Lucie Pišlová

 

 Přílohy:
Kopie_katastralni_mapy_se_zakresem_dotcenych_pozemku (.pdf)

Vypis_z_KN (.pdf)

Situacni_schema_trznice (.pdf)

NAHORU