Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání - bývalý městský pivovar, Litoměřice

Zveřejnění záměru nájmu prostoru sloužícího podnikání

dle § 39 odst. 1 zákona o obcích

nájem prostoru

PIVOVARU BEZ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ A PROVOZNÍHO ZAŘÍZENÍ

Schváleno Radou města Litoměřice dne 11. 2.2019

Město Litoměřice zveřejňuje záměr dlouhodobého nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově čp. 282, jež je součástí pozemku parc. č. 55/1 v k.ú. Litoměřice, o velikosti provozované plochy cca 599,54 m2 v bývalém městském pivovaru v Litoměřicích za účelem poskytnutí prostor pro výrobu piva.

Délka trvání nájmu:  10 let (předpoklad od 01.01.2020 do 31.12.2029)

Účel využití prostor:  výroba piva

Nájemné: bude předmětem veřejné soutěže, minimálně však 36.000,- Kč bez DPH měsíčně

Vybavení prostor: bez vybavení, součástí pronajímaných prostor nejsou zejména technologie a zařízení pivovaru

Výše investice nájemce: minimálně 6.000.000,- Kč bez DPH – lze zahrnout např. investice do technologií a zařízení pivovaru

Připomínky a dotazy k tomuto záměru a podmínkám veřejné soutěže lze podávat písemně na oddělení správy nemovitostí MěÚ Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, nebo na e-mail: vaclav [DOT] harting [AT] litomerice [DOT] cz, kontaktní tel.: 416 916 259.

 

Vyvěšení

Vyvěšeno : 12.02.2019
Sejmuto: 01.03.2019

Zpracoval: Mgr. Václav Härting
Vyvěsil: Bc. Lucie Pišlová

 Přílohy:
Vyzva_k_podavani_nabidek_pivovar (.pdf)

Smlouva_na_pronajem_prostoru_pivovar (.pdf)

Kryci_list_nabidky_pivovar (.pdf)

NAHORU