Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Adresný záměr výpůjčky prostoru v budově - areál Kasáren Dukelských hrdinů, Litoměřice

Zveřejnění adresného záměru

výpůjčky prostoru v budově

dle § 39 odst. 1 zákona o obcích

Schváleno Radou města Litoměřice dne 11.02.2019

 

Město Litoměřice zveřejňuje adresný záměr výpůjčky prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/105 v k.ú. Litoměřice, v objektu č. 039 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

O výpůjčku prostoru v budově žádá spolek Hospic sv. Štěpána, z.s., se sídlem Rybářské náměstí 662/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 65081374, zastoupený předsedou Pavlem Česalem.

Specifikace předmětu výpůjčky: prostor o celkové výměře cca 110 m².

Účel využití: skladový prostor.

Výpůjční vztah: na dobu určitou od 01.05.2019 do 31.12.2019.

Adresný záměr nevylučuje podávání protinabídek jinými osobami. Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru Rada města Litoměřice vybere vhodného zájemce.

Připomínky a dotazy k předloženému záměru lze podávat písemně na Městský úřad Litoměřice, Odbor správy nemovitého majetku města, úsek správy nemovitostí, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, nebo na e-mail: michal [DOT] barcik [AT] litomerice [DOT] cz, a tel : 416 916 153, GSM: 734 783 330.

 

Vyvěšení

Vyvěšeno : 12.02.2019
Sejmuto: 28.02.2019

Zpracoval: Michal Barčík
Vyvěsil: Bc. Lucie Pišlová

NAHORU