Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání - areál Kasáren pod Radobýlem, Litoměřice

Zveřejnění záměru

pronájmu prostoru sloužícího podnikání

dle § 39 odst. 1 zákona o obcích

Schváleno Radou města Litoměřice dne 11.02.2019

 

Město Litoměřice zveřejňuje záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích.

Specifikace předmětu nájmu: skladové prostory a garáže o celkové výměře cca 840 m2.

Možnosti pronájmu: samostatné prostory o výměře cca 70 m2, které nejsou stavebně odděleny. Podmínkou pronájmu je stavební oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce.

Doba nájemního vztahu: na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení nájmu.

Platební podmínky: roční nájemné ve výši 350 Kč/m²+ úhrada služeb a energií

- dle usnesení RM č. 325/16/2014 může být nájemné sníženo až o 30 % na základě předložené žádosti nájemce, za předpokladu, že pronajaté prostory opravil či upravil na své vlastní náklady (platí pro pronajaté prostory větší než 200 m2).

Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru vybere Rada města Litoměřice na základě přijatých žádostí vhodného uchazeče. Rada města Litoměřice si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů.

Žádosti o pronájem zasílejte na adresu:
Město Litoměřice
Odbor správy nemovitého majetku
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice
Nebo na e-mail: michal [DOT] barcik [AT] litomerice [DOT] cz

 

Vyvěšení

Vyvěšeno : 12.02.2019
Sejmuto: 28.02.2019

Zpracoval: Michal Barčík
Vyvěsil: Bc. Lucie Pišlová

NAHORU