Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Adresný záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání - ul. Lidická, Litoměřice

Zveřejnění adresného záměru

pronájmu prostoru sloužícího podnikání

dle § 39 odst. 1 zákona o obcích

Schváleno Radou města Litoměřice dne 11. 02. 2019

 

Město Litoměřice zveřejňuje adresný záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 150, stojící na pozemku parc.č. 94/1 v k.ú. Litoměřice v ulici Lidická v Litoměřicích.

O pronájem prostoru sloužícího podnikání žádá paní Zuzana Bíbrlíková, IČO: 07821077, se sídlem Kosmonautů 2019/12, 412 01 Litoměřice – Předměstí.

Specifikace předmětu nájmu: prostor o celkové výměře 31,20 m² (prodejna 27,59 m², sociální zařízení 3,61 m²).

Účel využití: prodej včelařských potřeb a včelích produktů.

Nájemní vztah: na dobu neurčitou.

Platební podmínky: roční nájemné ve výši 1 400,- Kč / m2 + úhrada služeb a energií.

Adresný záměr nevylučuje podávání protinabídek jinými osobami. Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru Rada města Litoměřice vybere vhodného zájemce.

Připomínky a dotazy k předloženému záměru lze podávat písemně na Městský úřad Litoměřice, Odbor správy nemovitého majetku města, úsek správy nemovitostí, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, nebo na e-mail: michal [DOT] barcik [AT] litomerice [DOT] cz, a tel : 416 916 153, GSM: 734 783 330.

 

Vyvěšení

Vyvěšeno : 12.02.2019
Sejmuto: 28.02.2019

Zpracoval: Michal Barčík
Vyvěsil: Bc. Lucie Pišlová

NAHORU