Pravidla pro stanovení a výpočet nájemného v městských bytech s platností od 01.04.2019

Rada města Litoměřice schválila dne 25.2.2019 pod č. usn. 120/5/2019

Pravidla pro stanovení a výpočet nájemného v městských bytech s platností od 01.04.2019

Výše nájemného v městských bytech (byty ve vlastnictví Města Litoměřice) s platností od 01.04.2019:

Zpracoval: Mgr. Václav Härting
Vyvěsil: Jana Fialová

zveřejněno od 11.1.2019

aktualizace 27.2.2019

 Přílohy:
Pravidla pro stanovení výše nájemného (.pdf)

NAHORU