Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Usnesení z 2. jednání Zastupitelstva města Litoměřice, ze dne 6.12.2018 - majetkové záměry

Usnesení z 2. jednání Zastupitelstva města Litoměřice, ze dne 06. 12. 2018
majetkové záměry

Zastupitelstvo města Litoměřice po projednání schválilo níže uvedené záměry pod č. usn. :

  • 43/02/2018 záměr prodeje pozemku parc. č. 2490/18 o výměře 376 m2, 2490/22 o výměře 301 m2, 2490/26 o výměře 91 m2, 2490/29 o výměře 347 m2 a 2490/33 o výměře 25 m2 vše ost. Plocha, komunikace a vše v k.ú. Litoměřice
  • 44/02/2018 záměr prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor katolický, evidenční číslo 467 na Městském hřbitově v Litoměřicích
  • 45/02/2018 záměr prodeje části pozemku parc.č. 826/2 o výměře cca 13 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný oddělovací geometr. plán)
  • 46/02/2018 podání žádosti na obec Trnovany o bezúplatný převod pozemku parc.č. 463 o výměře 1544 m2 v k.ú. Trnovany 
  • 47/02/2018 podání žádosti na ČR-ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3886/29 a části pozemku parc.č. 5030/1 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice, (nutný odděl. geometr. plán)

Bližší informace podá MěÚ Litoměřice Odbor správy nemovitého majetku

Lenka Jindřichová

tel. 416 916 258
e-mail: lenka [DOT] jindrichova [AT] litomerice [DOT] cz

Jana Fialová

tel. 416 916 255
e-mail: jana [DOT] fialova [AT] litomerice [DOT] cz

Ve lhůtě zveřejnění ( 15 dnů ) lze sdělit námitky a připomínky případně podat žádost k výše uvedeným záměrům města.

Zveřejněno: 3.1.2019
Sejmuto: 19.1.2019

Vedoucí OSNMM
Mgr. Václav Härting

NAHORU