Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 5251/2 a 5251/3 v k.ú. Litoměřice

Záměr pronájmu části areálu Kasáren pod Radobýlem

dle § 39 odst. 1 zákona o obcích

Rada města Litoměřic dne 16.03.2017 po projednání schválila záměr pronájmu:

  • části  pozemku parc. č. 5251/3,ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1.600 m2 spolu s částí pozemku parc. č. 5251/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 1.500 m2 , který je zastřešen ESO přístřeškem, vše v k.ú. Litoměřice

Využití:  Oplocené zpevněné plochy, částečně zastřešené ESO přístřešky, tj. skladové a odstavné plochy.

Doba nájemního vztahu:  na dobu určitou od 01.05.2017 do 30.04.2018, s možností prodloužení nájmu.

Výše nájemného: celkem 182 tis. Kč/ročně + služby (voda, srážková voda a elektřina)- ESO přístřešky (zastřešené zpevněné plochy): 100 Kč/m2/rok,- volné zpevněné oplocené plochy: 20 Kč/m2/rok.

Prohlídky nabízených pozemků parc.č. 5251/2 a 5251/3 v k.ú. Litoměřice proběhnou dne 27.03.2017 od 10:00 hod. do 11:00 hod. a dne 29.03.2017 od 14:00 hod. do 15:00 hod., kontaktní osoba: Mgr. Václav Härting (tel.: 416 916 259, e-mail: vaclav.harting@litomerice.cz

Žádosti o pronájem části pozemků parc.č. 5251/2 a 5251/3 v k.ú. Litoměřice zasílejte v 15-ti denní lhůtě, nejpozději do 03.04.2017 na adresu: 

Město Litoměřice, Odbor správy nemovitého majetku, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice nebo e-mailem na: 

Mgr. Václav Härting, tel. 416 916 259, e-mail: vaclav.harting@litomerice.cz

O pronájmu částí pozemků parc.č. 5251/2 a 5251/3 v k.ú. Litoměřice případnému nájemci rozhodne Rada města Litoměřice na základě přijatých žádostí dne 14.04.2017. Rada města Litoměřice si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů

Přílohy:  

Zveřejněno: 17.3.2017
Sejmuto: 3.4.2017

 

NAHORU