Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Záměr pronájmu pozemku parc.č. 5251/1 v k.ú. Litoměřice

Záměr pronájmu části areálu Kasáren pod Radobýlem

dle § 39 odst. 1 zákona o obcích

Rada města Litoměřic po projednání schválila na svém zasednání dne 16.3.2017:

  • části pozemku parc. č. 5251/1 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 3.650 m2, z toho je  cca 1.800 m2 zastřešeno ESO přístřeškem

Využití:  Oplocené zpevněné plochy, částečně zastřešené ESO přístřešky, tj. skladové a odstavné plochy.

Doba nájemního vztahu:  na dobu určitou od 01.05.2017 do 30.04.2018, s možností prodloužení nájmu

Výše nájemného: celkem 217 tis. Kč/ročně + služby (voda, srážková voda a elektřina)

- ESO přístřešky (zastřešené zpevněné plochy): 100 Kč/m2/rok

- volné zpevněné oplocené plochy: 20 Kč/m2/rok

Prohlídky nabízeného pozemku parc.č. 5251/1 v k.ú. Litoměřice proběhnou dne 27.03.2017 od 10:00 hod. do 11:00 hod. a dne 29.03.2017 od 14:00 hod. do 15:00 hod., kontaktní osoba: Mgr. Václav Härting (tel.: 416 916 259, e-mail: vaclav.harting@litomerice.cz

Žádosti o pronájem části pozemku parc.č 5251/1 v k.ú. Litoměřice zasílejte v 15-ti denní lhůtě nejpozději do 03.04.2017 na adresu: Město Litoměřice, Odbor správy nemovitého majetku, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice nebo e-mailem na vaclav.harting@litomerice.cz

O pronájmu pozemku parc.č. 5251/1 v k.ú. Litoměřice případnému nájemci rozhodne Rada města Litoměřice na základě přijatých žádostí dne 14.04.2017. Rada města Litoměřice si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů

Mgr.Václav Härting

tel. 416 916 259
e-mail: vaclav.harting@litomerice.cz

 Přílohy:  

Zveřejněno:17.3.2017
Sejmuto: 3.4.2017

 

NAHORU