Pravidla pro stanovení a výpočet nájemného v městských bytech s platností od 01.01.2017

Pravidla pro stanovení a výpočet nájemného v městských bytech s platností od 01.01.2017

(Schváleno v 20. Radě města Litoměřic pod č. usn. 601/20/2016)

Výše nájemného v městských bytech (byty ve vlastnictví Města Litoměřice) s platností od 01.01.2017:

80,- Kč/m2/měsíčně             střed města (Mírové náměstí, ul. Dlouhá, Novobranská, 5. Května, Lidická) - byty  v městské části Litoměřice-Město

 

75,- Kč/m2/měsíčně             blízko středu města (ul. Sovova) - byty v městské části Litoměřice-Předměstí

 

60,- Kč/m2/měsíčně             dále od středu města (ul. Mrázova, Kamýcká, Mládežnická, Družstevní) - byty v městské části Litoměřice-Předměstí

 

55,- Kč/m2/měsíčně             dále od středu města (ul. A. Muchy, Kubínova, Hynaisova, Nezvalova) - byty v městské části Litoměřice-Pokratice

 

57,20 Kč/m2/měsíčně           byty v rámci podporovaného pečovatelského bydlení (ul. Kosmonautů) a byty v bývalém DPS v ul. Velká Krajská (jeho výše je stanovena a měněn rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj ČR)

 

54,- Kč/m2/měsíčně             byty ve stávajících DPS  (ul. Švermova a Kosmonautů), školnické byty a byty užívané hendikepovanými osobami či osobami s těžkým zdravotním postižením (např. vozíčkáři)

 

Ostatní ujednání týkající se pronájmu městských bytů přijaté RM zůstávají v platnosti (např. možnost snížení nájemného ze sociálních důvodů o 20% za předpokladu, že tento nájemník není dlužníkem města či možnost 10% snížení nájmu z důvodů zhoršeného technického stavu bytu aj.).

 

Vyvěšení

Vyvěšeno : 03.11.2016

Zpracoval: Mgr. Václav Härting
Vyvěsil: Jana Fialová

 
NAHORU