Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Nabídka k prodeji věcí nemovitých v areálu bývalých kasáren

NABÍDKA k prodeji věcí nemovitých
- pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 a 4008/6 o výměře 72 m2 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice formou veřejné licitace

ZM dne 30. 10. 2008 usnesením č. I/13 schválilo záměr prodeje areálu bývalých Kasáren Dukelských hrdinů. RM dne 25. 9. 2014 usnesením 540/22/2014 schválila postup prodeje i řád pro veřejnou licitaci.

Prodej není v rozporu se záměry rozvoje města a taktéž není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací (ÚPD). Nemovitosti jsou zahrnuty do plochy s funkčním využitím pro veřejnou vybavenost (OV).

MINIMÁLNÍ VYVOLÁVACÍ CENA ZA UVEDENÉ NEMOVITOSTI ČINÍ 4.000.000,-KČ

Termín konání veřejné licitace je stanoven na 8.12.2014 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Mírové náměstí 15, Litoměřice.

Foto 1

Foto 2

Katastrální mapa

S vítězem licitace bude uzavřena kupní smlouva, celá kupní cena bude splatná před podpisem této smlouvy.

Prohlídka nemovitostí se uskuteční na požádání zájemce.

Bližší informace podá: MěÚ, OSNMM Litoměřice, Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice

Vyvěšení

Vyvěšeno : 03.11.2014

aktualizováno 25.11.2014

příloha: licitační řád (pdf)
Vyvěsil: Jana Fialová

 

 

NAHORU