Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v areálu kasáren pod Radobýlem, Litoměřice

Zveřejnění záměru

pronájmu prostoru sloužícího podnikání

dle § 39 odst. 1 zákona o obcích

 

Schváleno Radou města Litoměřice dne 11.01.2021

 

Město Litoměřice zveřejňuje záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích.

Specifikace předmětu nájmu: prostory v objektu halové garáže o celkové výměře cca 420 m2.

Možnosti pronájmu: samostatné prostory o výměře cca 70 m2, které nejsou stavebně odděleny. Podmínkou pronájmu je stavební oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce.

Účel využití: garáže, skladové prostory.

Doba nájemního vztahu: na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení nájmu.

Platební podmínky: roční nájemné ve výši 350 Kč/m²+ úhrada služeb a energií

Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru vybere Rada města Litoměřice na základě přijatých žádostí vhodného uchazeče. Rada města Litoměřice si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů.

Žádosti o pronájem zasílejte na adresu:

Město Litoměřice
Odbor správy nemovitého majetku
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Nebo na e-mail: michal.barcik@litomerice.cz

Připomínky a dotazy k předloženému záměru lze podávat písemně na Odbor správy nemovitého majetku města, úsek správy nemovitostí, Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, nebo na e-mail: michal.barcik@litomerice.cz, a Tel: 416 916 153, GSM: 734 783 330. Na uvedených kontaktech lze sjednat termín prohlídky objektu.

 

Vyvěšení

Vyvěšeno : 12.01.2021
Sejmuto: 28.01.2021

Zpracoval: Michal Barčík
Vyvěsil: Bc.Kristýna Kopřivová

 
NAHORU