USNESENÍ z 5. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané 3.12.2020 - majetkové záměry

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Litoměřic ze dne 3.12.2020
majetkové záměry

Zastupitelstvo města Litoměřic po projednání schválilo níže uvedené záměry pod č. usn. :

  • 153/5/2020 záměr prodeje pozemku parc.č. 4533/1 o výměře 1592 m2 (trvalý travní porost) v k.ú. Litoměřice.

  • 154/5/2020 záměr prodej pozemku parc.č. 1151/1 o výměře 991 m2 (zahrada) a parc.č. 1151/2 (zast. plocha) o výměře 19 m2 v k.ú. Pokratice za cenu nového ZP v čase a místě obvyklou.

     

Bližší informace podá MěÚ Litoměřice Odbor správy nemovitého majetku

Lenka Jindřichová

tel. 416 916 258
e-mail: lenka.jindrichova@litomerice.cz

Jana Fialová

tel. 416 916 255
e-mail: jana.fialova@litomerice.cz

Ve lhůtě zveřejnění ( 15 dnů ) lze sdělit námitky a připomínky případně podat žádost k výše uvedeným záměrům města.

Zveřejněno: 7.1.2021
Sejmuto: 25.1.2021

Vedoucí OSNM
Mgr. Václav Härting

NAHORU