Zveřejnění majetkových záměrů RM 07.09.2020

Zveřejnění majetkových záměrů RM 07.09.2020

dle § 39 odst. 1 zákona o obcích

Usnesení z 16. jednání Rady města Litoměřice ze dne 07.09.2020

Rada města Litoměřice na svém 16. zasedání dne 07.09.2020 po projednání schválila níže uvedený záměr pod č. usnesení:

473/16/2020 záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 212/1, zahrada, o výměře cca 38 m2 v k.ú. Pokratice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce bez možnosti oplocení.

Žádosti nebo připomínky k výše uvedeným záměrům zasílejte na níže uvedené adresy do 15-ti dnů od zveřejnění na úřední desce.

Bližší informace podá Městský úřad Litoměřice, Odbor správy nemovitého majetku města, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice.

Lenka Procházková, DiS.

tel. 416 916 250
e-mail: lenka.prochazkova@litomerice.cz

Jana Fialová

tel. 416 916 255
e-mail: jana.fialova@litomerice.cz

Zveřejněno: 11.09.2020
Sejmuto: 29.09.2020

Mgr. Václav Härting
vedoucí OSNMM

 

NAHORU