Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva města Litoměřic ze dne 4.6.2020 - majetkové záměry

Usnesení z  3. jednání Zastupitelstva města Litoměřic ze dne 4.6.2020
majetkové záměry

Zastupitelstvo města Litoměřic po projednání schválilo níže uvedené záměry pod č. usn. :

88/3/2020 záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 o výměře cca 136 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP) s dodržením podmínek OÚRM

89/3/2020 záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 o výměře cca 350 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP)

90/3/2020 záměr prodeje části pozemku parc.č. 212/1 o výměře cca 18 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice (nutný GP)

91/3/2020 záměr prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor IV.A, evidenční číslo 166, na Městském hřbitově v Litoměřicích

Bližší informace podá MěÚ Litoměřice Odbor správy nemovitého majetku

Lenka Jindřichová

tel. 416 916 258
e-mail: lenka.jindrichova@litomerice.cz

Ve lhůtě zveřejnění ( 15 dnů ) lze sdělit námitky a připomínky případně podat žádost k výše uvedeným záměrům města.

Zveřejněno: 31.7.2020
Sejmuto: 16.8.2020

Vedoucí OSNMM
Mgr. Václav Härting

NAHORU