Evidence trvale označených psů a jejich chovatelů

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 17/9, přízemí vlevo, odbor ekonomický – místní poplatky, kancelář č. 311

Úřední hodiny

Pondělí a středa 08.00 – 17.00
Úterý a čtvrtek 08.00 – 15.00

Vedoucí: Ing. Iveta Zalabáková, tel. 416 916 149, e-mail: iveta@zalabakova@litomerice.cz

Pracovníci:

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Při přihlášení do evidence chovatel psa doloží následující:

  • očkovací průkaz psa
  • občanský průkaz držitele psa
  • identifikační číslo psa a datum očipování psa, které doloží příslušným dokladem

Při ukončení chovu evidovaného psa nebo ukončení držení evidovaného psa chovatel doloží:

  • doklad o pozbytí psa (např. prodej, darování, úmrtí) potvrzení od veterináře, doklad o prodeji, nebo čestné prohlášení
  • občanský průkaz

Formuláře

Vyplní se na místě

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Při ohlašovací povinnosti nejsou vybírány žádné poplatky

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Ohlašovací povinnost je třeba splnit do 30 dnů ode dne označení psa nebo do 30 dnů ode dne, kdy se stal chovatelem psa.

Další informace

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. Hana Tobiášová, tel: 416 916 443, e-mail: hana.tobiasova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

05.02.2020

NAHORU