Žádost o souhrnné vyjádření - životní prostředí

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Žádost o vyjádření z hlediska zájmů životního prostředí

Kde nás najdete

MěÚ Litoměřice, odbor životního prostředí, Pekařská 2, 3. patro, č. kancl. 478.

Úřední hodiny

Pondělí 8:00–17:00 hod.

Úterý 8:00–15:00 hod.

Středa 8:00-17:00 hod.

Čtvrtek 8:00-15:00 hod.

Pátek 8:00–13:30 hod.

Vedoucí

Ing. Pavel Gryndler – tel.: 416 916 179, e-mail: pavel.gryndler@ litomerice.cz

Pracovníci

Věra Kubátová – tel.: 416 916 270, e-mail: vera.kubatova@litomerice.cz

Jaké doklady a informace musím přinést ?

  • Žádost
  • Projektová dokumentace
  • Informace o parcele z katastru nemovitostí
  • Snímek katastrální mapy s vyznačením dotčených parcel

Formuláře

Předepsaný formulář je k dispozici na chodbě odboru životního prostředí MěÚ Litoměřice u kanceláře č. 478 nebo ke stažení zde.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Není zpoplatněno.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Do 30 dnů

Další informace

-------------------------------

Za správnost údajů zodpovídá

Věra Kubátová – tel.: 416 916 270, e-mail: vera.kubatova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

23.10.2019

NAHORU