Žádost - šíření nepůvodních druhů rostlin

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Žádost o povolení záměrného šíření geograficky nepůvodních druhů rostli či jejich kříženců do krajiny

Kde nás najdete

MěÚ Litoměřice, odbor životního prostředí, Pekařská 2, 3. patro, č. kancl. 475.

Úřední hodiny

Pondělí 7:00–17:00 hod.

Úterý 7:00–15:00 hod.

Středa 7:00-17:00 hod.

Čtvrtek 7:00-15:00 hod.

Pátek 7:00–13:30 hod.

Vedoucí

Ing. Pavel Gryndler - tel.: 416 916 179, e-mail: pavel.gryndler@ litomerice.cz

Pracovníci

RNDr. Jitka Milotová - tel.: 416 916 173, e-mail: jitka.milotova@litomerice.cz

Jaké doklady a informace musím přinést ?

  • Žádost
  • Snímek z katastrální mapy se širším vztahem k okolí se zákresem pěstebních ploch
  • Doklad o vlastnictví pozemku, který nesmí být starší jak 6 měsíců, (v případě nájemního vztahu k pozemku) – nájemní smlouvu a souhlas vlastníka s výsadbou
  • V případě více vlatníků jejich souhlasy s výsadbou
  • Pokud není vlastník pozemku znám, je nutné předložit identifikaci parcel
  • V případě zastupování vlastníka (investora) je nutné předložit plnou moc k zastupování, včetně jejího rozsahu
  • Doklad o původu sazenic (rostlinolékařský pas – údaje o dodavateli sazenic – název firmy, adresa, IČO)

Formuláře

Předepsaný formulář je k dispozici na chodbě odboru životního prostředí MěÚ Litoměřice u kanceláře č. 478 nebo ke stažení zde.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Není zpoplatněno.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Do 30 dnů

Další informace

------------------------------

Za správnost údajů zodpovídá

RNDr. Jitka Milotová - tel.: 416 916 173, e-mail: jitka.milotova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

22.10.2019

NAHORU