Žádost - kácení dřevin

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Kde nás najdete

MěÚ Litoměřice, odbor životního prostředí, Pekařská 2, 3. patro, č. kancl. 475.

Úřední hodiny

Pondělí 7:00–17:00 hod.

Úterý 7:00–15:00 hod.

Středa 7:00-17:00 hod.

Čtvrtek 7:00-15:00 hod.

Pátek 7:00–13:30 hod.

Vedoucí

Ing. Pavel Gryndler - tel: 416 916 179, e-mail: pavel.gryndler@ litomerice.cz

Pracovníci

RNDr. Jitka Milotová, tel: 416 916 173, e-mail: jitka.milotova@litomerice.cz

Jaké doklady a informace musím přinést ?

  • Žádost (v případě zastoupení plnou moc)
  • Doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu k pozemku
  • Stručný popis umístění dřevin
  • Písemný souhlas vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku
  • Situační zákres

Formuláře

Předepsaný formulář je k dispozici na chodbě odboru životního prostředí MěÚ Litoměřice u kanceláře č. 478 nebo ke stažení zde.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Není zpoplatněno.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Do 30 dnů

Další informace

-----------------------

Za správnost údajů zodpovídá

RNDr. Jitka Milotová, tel: 416 916 173, e-mail: jitka.milotova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

22.10.2019

NAHORU