Žádost o závazné stanovisko - odpady

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady

Kde nás najdete

MěÚ Litoměřice, odbor životního prostředí, Pekařská 2, 3. patro, č. kancl. 471.

Úřední hodiny

Pondělí 7:00–17:00 hod.

Úterý 7:00–15:00 hod.

Středa 7:00-17:00 hod.

Čtvrtek 7:00-15:00 hod.

Pátek 7:00–13:30 hod.

Vedoucí

Ing. Pavel Gryndler - tel.: 416 916 179, e-mail: pavel.gryndler@ litomerice.cz

Pracovníci

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Žádost a projektovou dokumentaci, v případě zastoupení plnou moc.

Formuláře

Předepsaný formulář je k dispozici v kanceláři č. 471 na odboru životního prostředí MěÚ Litoměřice nebo ke stažení zde.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Není zpoplatněno.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Do 30 dnů

Další informace

----------------------

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. Zlatuše Řepíková - tel: 416 916 174, e-mail: zlata.repikova@litomerice.cz
Ing. Iva Lédlová - tel: 416 916 446, e-mail: iva.ledlova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

22.10.2019

NAHORU