Žádost o poskytnutí ornice, podorničí

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Žádost o poskytnutí kulturních vrstev zemědělské půdy (ornice, podorničí)

Kde nás najdete

MěÚ Litoměřice, Pekařská 2, 3. patro, č. kancl. 479

Úřední hodiny

Pondělí 8:00–17:00 hod.

Úterý 8:00–15:00 hod.

Středa 8:00-17:00 hod.

Čtvrtek 8:00-15:00 hod.

Pátek 8:00–13:30 hod.

Vedoucí

Ing. Pavel Gryndler - tel.: 416 916 179, e-mail: pavel.gryndler@ litomerice.cz

Pracovníci

Ing. Monika Trnková - tel.: 416 916 176, e-mail:monika.trnkova@litomerice.cz

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Vyplněný formulář žádosti s informací o pozemku z nahlížení do katastru nemovitostí

Formuláře

Předepsaný formulář je k dispozici před kancelářemi č. 478 a 479 na odboru životního prostředí MěÚ Litoměřice nebo ke stažení zde.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Poskytnutí kulturních vrstev půdy je bez poplatků a jiných finančních náhrad.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Podle dostupných zásob skryté půdy.

Další informace

Kulturní vrstvy půdy jsou odborem životního prostředí, orgánem zemědělského půdního fondu MěÚ Litoměřice poskytovány z deponií skrývek půdy, které proběhly nebo teprve proběhnou na zemědělských pozemcích před stavbou většinou větších rozměrů na území správního obvodu Města Litoměřice, pokud investor stavby nezajistí jiné hospodárné využití půdy.

Půda je poskytována přednostně k použití na zemědělské pozemky k zušlechtění a oživení půdní sféry nebo ozelenění zahrad apod.

Nejúrodnější vrstvu půdy, tj. ornici, ze zemědělského pozemku nelze použít pro terénní úpravy!

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. Monika Trnková - tel.: 416 916 176, e-mail:monika.trnkova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

21.10.2019

NAHORU