Žádost - odnětí půdy ze ZPF

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Žádost o vydání souhlasu k odnětí půdy ze ZPF

Kde nás najdete

MěÚ Litoměřice, Pekařská 2, 3. patro, č. kancl. 479

Úřední hodiny

Pondělí 8:00–17:00 hod.

Úterý 8:00–15:00 hod.

Středa 8:00-17:00 hod.

Čtvrtek 8:00-15:00 hod.

Pátek 8:00–13:30 hod.

Vedoucí

Ing. Pavel Gryndler - tel.: 416 916 179, e-mail: pavel.gryndler@ litomerice.cz

Pracovníci

Ing. Monika Trnková - tel.: 416 916 176, e-mail:monika.trnkova@litomerice.cz

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Přílohy, které musí žádost obsahovat jsou vypsány v seznamu na 2. straně formuláře (viz. níže)

Formuláře

Předepsaný formulář je k dispozici před kanceláří č. 478 a 479 na odboru životního prostředí MěÚ Litoměřice nebo ke stažení zde.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

S trvalým nebo dočasným odnětím zemědělské půdy jsou spojeny odvody za konkrétní odnětí. Odvod se v uděleném souhlasu orientačně vyčíslí a po oznámení zahájení realizace stavby, pro kterou bylo odnětí vydáno, se přesná částka odvodu předepíše formou rozhodnutí.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

30 dnů

Další informace

--------------------

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. Monika Trnková - tel.: 416 916 176, e-mail:monika.trnkova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

21.10.2019

NAHORU