Žádost o užívání pozemků - městská zeleň

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Žádost o užívání pozemků - městská zeleň

Kde nás najdete

MěÚ Litoměřice, Pekařská 2, 3. patro, č. kancl. 476

Úřední hodiny

Pondělí 07.00-17.00 hod.

Úterý 07.00-15.00 hod.

Středa 07.00-17.00 hod.

Čtvrtek 07.00-15.00 hod.

Pátek 07.00-13.30 hod.

Vedoucí

Ing. Pavel Gryndler, tel: 416 916 179, e-mail: pavel.gryndler@ litomerice.cz

Pracovníci

Ing. Lenka Brožová, tel.: 416 916 178, e-mail: lenka.brozova@litomerice.cz

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Žádost musí obsahovat náležitosti:

  • snímek se zákresem plochy, kterou chce žadatel užívat
  • popř. výkres z PD

Formuláře

Předepsaný formulář je k dispozici v kanceláři č. 476 na odboru životního prostředí MěÚ Litoměřice nebo ke stažení zde.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Lhůta na vyřízení je 30 dnů.

Další informace

------------------

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. Lenka Brožová, tel.: 416 916178,  e-mail: lenka.brozova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

14.10.2019

NAHORU